Онлайн решаване на спорове

За решаване на онлайн спорове, моля следвайте линка:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG